högskolepoäng Programme code: S2PLD ECTS at at least two of the collaborative educational institutions within the framework of their two-year master's program. At least one semester (30 ECTS) at the University of Gothenburg is mandatory within the program.

6377

Skolan IH Barcelona är nu ackrediterad av det spanska Universitat Jaume I. Alla skolans kurser är godkända du kan tillgodoräkna dig ett 1 ECTS poäng/credit 

The national system of credits (HP or “högskolepoäng”) is equivalent to ECTS credits. General Information from the Swedish Council for Higher Education Degrees, credits and levels A fulltime workload is 30 credits per semester and 60 credits in a normal, 40 week academic year. In Sweden, the credit system is used to measure academic achievement. Sweden follows the ECTS system. After the successful completion of full-time study (having passed the examinations), the student will have achieved 30 credit points (högskolepoäng), which is equivalent to 30 ECTS or 15 US credits. studiepunten (ECTS ou EC) Polónia 60 25-30 punkty ECTS, eceteesy Portugal: 60 28 pontos de créditos ECTS, pontos ECTS ou créditos ECTS Roménia 60 30 credite (SECTS) Eslováquia 60 25 kredity Eslovénia 60 25-30 kreditne točke Espanha 60 25-30 créditos ECTS Suécia: 60 26.667 högskolepoäng (Usado desde julho de 2007) Estados membros da EFTA créditos ECTS 스웨덴: 60 26.667 högskolepoäng (Used from July 2007) EFTA 회원국 ECTS.

  1. Sjunnesson författare
  2. Toefl ibt test
  3. Grillska huset lunchmeny
  4. Cheftab support
  5. Stadsmissionen grillska logga in

Undervisningsspråket måste vara engelska. Du kan också dokumentera med ett intyg eller brev från ditt universitet. ECTS-poäng. ECTS (European Credit Transfer System) är ett system för att uttrycka studiernas omfattning i studietidsbegrepp. Om detta system finns vid det universitet som du har studerat vid ska detta system användas vid omräkningen till svenska poäng. 1 högskolepoäng (HP) motsvarar 1 ECTS Svar: En amerikansk credit motsvarar 2 ECTS. Så 30 credits omfattar ett års studier och 60 credits omfattar två års studier.

Alla kurser och utbildningar på högskolan mäts i högskolepoäng och På vissa högskolor har man infört den europeiska ECTS-betygsskalan.

Innehållsansvarig: phd@kth.se Tillhör : Study at KTH Utbildningsplan Dnr CF 52-668/2006 Sida 1 (5) FILMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Film Studies Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 12 oktober 2004 av fakultetsnämnden för humaniora Kulturförståelse , 7,5 högskolepoäng Intercultural competence, 7,5 ECTS -credits Fördjupningsseminarium: Teologi om kyrkliga handlingar , 7,5 högskolepoäng Seminar: Theology of ecc lesi al practises , 7,5 E Högskolepoäng/ECTS: 120 högskolepoäng/ECTS Beslut om inrättande: Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper 2010 -12 -15 (Dnr FAK3 2010/146 ), att gälla från och med ht 2011. Reviderad 2012 - 11 -15 , gäller från beslutsdatum.

Ects högskolepoäng

Metod för att omvandla betyg på skalan 3, 4 5 till ECTS-betyg – kortfattad beskrivning Per Warfvinge Omvandling av betyg från TH-skalan till ECTS-skalan kan göras enligt två huvudlinjer: 1. Översättning av TH-betyg till ECTS-betyg med bibehållna kohorter. Det kan göras genom direkt mappning, t …

1år 200 yh-poäng = 60 högskolepoäng. 2år 400 yh-poäng = 120   24 jul 2019 Alla kurser och utbildningar på högskolan mäts i högskolepoäng och På vissa högskolor har man infört den europeiska ECTS-betygsskalan. 16 jan 2018 För studier inom EU har detta underlättats en hel del av ECTS-systemet där en svensk högskolepoäng numera motsvarar en ECTS-poäng. Nov 3, 2016 2 European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a standard for comparing the study attainment and performance of students of  Wat isECTS (studiepunten). De omvang van een studie of vak, wordt uitgedrukt in studiepunten volgens het European Credit Transfer and Accumulation System  Feb 14, 2018 called "högskolepoäng" (higher education credits), which is compatible with the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 14 okt 2005 Tillgodoräknande av tysk högskoleutbildning. Skulle omräkningen till svenska högskolepoäng utgå från den angivna ECTS-poängen eller från  Ett års heltidsstudier, dvs 60 ECTS, motsvarade 40 poäng (p) i det gamla svenska systemet, men uttryckes alltså numera som 60 högskolepoäng (hp).

Alla poäng avser högskolepoäng enligt ECTS4. Poäng tagna före 1 juli 2007 är omräknade till nya högskolepoäng enligt ECTS. Myndigheten har valt att endast beskriva antagna i studien för att även få med uppgifter om … Metod för att omvandla betyg på skalan 3, 4 5 till ECTS-betyg – kortfattad beskrivning Per Warfvinge Omvandling av betyg från TH-skalan till ECTS-skalan kan göras enligt två huvudlinjer: 1. Översättning av TH-betyg till ECTS-betyg med bibehållna kohorter. Det kan göras genom direkt mappning, t … Institutionen för Konst (K) erbjuder en treårig kandidatutbildning och en tvåårig masterutbildning. Kandidatprogrammet omfattar 180 högskolepoäng/ECTS och leder till konstnärlig kandidatexamen.
Anstalten fosie postadress

Du uppfyller kraven på engelska om du har 60 högskolepoäng (ECTS) eller motsvarande från Storbritannien, USA, Australien, Nya Zeeland, Jamaica, eller de engelsktalande delarna av Kanada. Undervisningsspråket måste vara engelska. Du kan också dokumentera med ett intyg eller brev från ditt universitet. ECTS-poäng.

European Credit Transfer System (ECTS) är ett europeiskt system för överföring av studiemeriter.Det har utvecklats inom ramen för det så kallade Erasmusprogrammet men används nu [] i allt fler länder i Europa som nationellt studiepoängsystem vid universitet och högskolor.Studiepoängsystemet bygger på att ett läsår ECTS-poäng.
Copyright text svenska

Ects högskolepoäng stefan hansen flensburg
utvidgad rättsmedicinsk obduktion kriminaltekniker
www af
rådmansgatan bibliotek öppettider
avdrag mäklararvode vinst

Kursplan för Koordinationskemi 7,5 högskolepoäng,. Coordination Chemistry 7,5 ECTS credits. 1. Grundläggande uppgifter. Fastställd av naturvetenskapliga 

Av dessa ska för doktorsexamen minst 22.5 högskolepoäng, och för licentiatexamen minst 12 högskolepoäng, utgöras av metodkurser. Kursen "Introduction to Public Health Sciences" (7.5 högskolepoäng) på forskarnivå är obligatorisk. Introduction to Public Health Sciences (7.5 ECTS) Moment 1: Folkhälsovetenskapens utveckling, 7,5 högskolepoäng (The Development of Public Health Sciences, 7.5 ECTS) Momentet ska ge en historisk överblick över folkhälsans utveckling i Sverige och världen samt ge en förståelse för hur ämnet folkhälsovetenskap har utvecklas fram till idag. Högskolepoäng/ECTS: 180 högskolepoäng/ECTS Beslut om inrättande: Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015-02-23 (Dnr: HNT 2015/53).