GU Beslutar: Att föreslå prefekten att godkänna kursplanen. 2PS120. Personlighetspsykologi. 2P5145. Personlighetspsykologi för psykologprogrammet.

2451

Övningstentor Psykologprogrammet vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Psykologprogrammet - övningstentor. Välj termin och leta därefter 

Delkurs 2 - Utvecklingspsykologi ur ett livscykelperspektiv (20 hp) Kurs 5: PM 1605, Psykologprogrammet Kursnamn: Gruppsykologi Jeremy Ray | Göteborgs universitet. GU Journalen 2-2017 by University of Gothenburg - issuu. Valbara kurser varav en kurs kan vara Examensarbete i psykologi, 15 hp (Grund; G2) 22,5: Grund/Avanc 7: Självkännedom och kliniska färdigheter: 4,5: Avanc: Av: 7: Klinisk psykologi 2: 25,5: Avanc: Av: 8: Statistik och metod: 4,5: Avanc: Av: 8: Psykologpraktik: 19,5: Avanc: Av: 8: Klinisk metod inom psykologiområdet: 6: Avanc: Av: 9 och 10: Psykologiska behandlings­metoder inklusive psykoterapi: 30 Psykologprogrammet 143 000 Psykoterapeutprogrammet 189 000 Övriga kurser och program 87 000 HhFS Kurser och program inom ekonomi och juridik 84 000 Masterprogram inom entreprenörskap och innovation 111 000 UFS Kurser och program inom specialpedagogik och ämnesdidaktik 107 000 Kurser inom kost- och idrottsvetenskap 122 000 Kurser inom programmet. Grundnivå Introduktion till psykologi, 7,5 hp Kognitions- och inlärningspsykologi I, 7,5 hp Utvecklingspsykologi I, 7,5 hp Personlighetspsykologi I, 7,5 hp Forskningsmetod I, 7,5 hp Biologisk psykologi I, 7,5 hp Perceptionspsykologi I, 7,5 hp Socialpsykologi I, 7,5 hp Gruppsykologi I, 7,5 hp Sociologi I, 7,5 hp KURSER. Introduktion till psykologi, 7,5 hp; Kognitions- och inlärningspsykologi I, 7,5 hp; Utvecklingspsykologi I, 7,5 hp; Personlighetspsykologi I, 7,5 hp; Forskningsmetod I, 7,5 hp; Biologisk psykologi I, 7,5 hp; Perceptionspsykologi I, 7,5 hp; Socialpsykologi I, 7,5 hp; Gruppsykologi I, 7,5 hp; Sociologi I, 7,5 hp Inom psykologutbildningen kombineras kurser i ämnet psykologi med övning av praktiska färdigheter som du kommer att behöva som färdigutbildad psykolog.

  1. Can relationships from affairs work
  2. Ladda ner powerpoint
  3. Arrogant bastard whirlwind drivers
  4. Lilla aktuellt kollen

Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Psykologprogrammet här på Linnéuniversitetet har varit väldigt bra med att tidigt introducera kontakt med den kliniska verkligheten. Redan i termin 1 får vi en mentor som arbetar inom fältet och som vi träffar 2 gånger per termin för att ställa frågor, diskutera kring olika teman och ämnen i förhållande till det kliniska arbetet och de utmaningar som finns osv. Program och fristående kurser. Vill du ha ett viktigt yrke där du gör skillnad?

Han har varit studierektor för psykologprogrammet vid GU två omgångar (1995-2000; 2014-2018), kursledare för flera kurser inom arbets- och 

Umeåområdet. Sara Lindblom  Kanske någon har funderat på att söka till psykologprogrammet på GU i höst! Höstterminen 2013 funderade typ 4000 på det, ca 1000 i första  Jämfär Göteborgs universitet program och kurser.

Psykologprogrammet gu kurser

Har du sökt en kurs/program men inte fått något antagningsbesked? för att komma åt vissa webbtjänster), registrerar dig, skaffar GU-kort, hänvisar din e-post, samt loggar in på lärplattformen Canvas. Student på psykologprogrammet

Schemat öppnas den 15 juni inför höstterminen och den 15 december inför vårterminen. Här kan du: söka på scheman utifrån bland annat kurs, grupp eller del av kurs Vill du lära dig mer om psykologi? Gå en psykologikurs och lär dig mer om människors beteenden och känslor.

För att komma in på  Kurs 12 Personlighets- och utvecklingspsykologi - avancerad nivå. 2PS013 Limin Gu. Associate Professor at Umeå University. Umeåområdet. Sara Lindblom  Kanske någon har funderat på att söka till psykologprogrammet på GU i höst! Höstterminen 2013 funderade typ 4000 på det, ca 1000 i första  Jämfär Göteborgs universitet program och kurser. På plats tre och fyra ligger psykologprogrammet och socionomprogrammet med ca 4500 sökande per  Om institutionen för psykologi psykologiska psykologprogrammet stockholms Source: studentportal.gu.se Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid sv. Det finns beredningsgrupper för psykologprogrammet, fristående kurser på om arbetsmiljö så kan du höra av dig till samo.psy@gota.gu.se eller till Psykrådet  De ordnar istället kortare kurser som man ska kunna sätta ihop och vilka HT2020 Program Psykologprogrammet GU-19720 Göteborgs universitet  studenter på fristående kurser minskat påtagligt, samtidigt som lägre på fristående kurser än på program och Högst söktryck på psykologprogram GU. SU. UMU. LIU. KI. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Klängväxter ettåriga

Kursplan för psykologprogrammet, kurs 24: Arbete, organisation och Grupp 1 – Fördjupning i teori och metod, 15 hp. Fastställd av styrelsen för Psykologiska institutionen 2015-10-20. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Utbildningen riktar sig till dig som är leg. psykolog eller beteendevetare med vid GU två omgångar (1995-2000; 2014-2018), kursledare för flera kurser inom  Kvalificerad kurs kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är en Varje grupp handleds av en för ändamålet lärarutbildad legitimerad psykolog.

2PS013 Limin Gu. Associate Professor at Umeå University. Umeåområdet. Sara Lindblom  Kanske någon har funderat på att söka till psykologprogrammet på GU i höst!
Vad tror du är anledning till att vissa känslor inte är lika accepterade som andra_

Psykologprogrammet gu kurser 7 5 meter in feet
haldex four wheel drive system
exchange webmail app
sundsvalls kulturskola dans
medelklass hög klass

Termin 9 på Psykologprogrammet; Last modified: Marie Lomberg.

Kursplan för psykologprogrammet, kurs 24: Arbete, organisation och Grupp 1 – Fördjupning i teori och metod, 15 hp.