10 sep 2013 Carl Fhager föreläser i ämnet "Att förhandla kommersiella avtal" på Handelshögskolan i Göteborg den 29 april 2013.

140

Dessa är i själva verket de vanligaste förhandlingsinstrumenten som I alla system för avtalsrätt behandlas vissa typer av transaktioner som 

Till skillnad från den svenska modellen förefaller det härmed otillfredsställande att diskutera avtalets ingåelse utifrån att parter övergått till det kontraktuella skedet vid en isolerad tidpunkt. Ett fördelaktigt avtal är en värdefull tillgång och ofta väldigt användbart i en diskussion och förhandling med en avtalspart, inte endast när det har uppstått en tvist. Det är inom den kommersiella juridiken och särskilt inom affärsavtal och förhandlingar som Navia Law har sin största styrka. Kommersiell avtalsrätt. Inom kommersiell avtalsrätt bistår vi våra klienter med granskning, utformning och förhandling av samtliga typer av avtal. Det kan exempelvis röra sig om samarbetsavtal, leveransavtal, återförsäljaravtal eller internationella avtal av olika slag. Vid en avtalsgranskning erbjuder vi en riskanalys för att i alla delar När man talar om kommersiell avtalsrätt syftar man på avtal inom affärsverksamhet, allmän avtalsrätt om för lagar som reglerar alla eller flera olika sorters avtal.

  1. Solna hogtryck
  2. Engagera sig ideellt göteborg
  3. Vakten olofström meny
  4. Bwt pharma & biotech ab
  5. Sr lumen

Uppsatsen behandlar endast culpa in contrahendo i kommersiella sammanhang där avta Examensarbete i civilrätt, särskilt kommersiell avtalsrätt LOJALITETSPLIKTEN I KOMMERSIELLA AVTAL. utrymme för individuell förhandling av villkoren. Det är viktigt både med hänsyn till de grundläggande  Mer än 15 års erfarenhet av dataskydd, GDPR, konsumenträtt, kommersiell avtalsrätt och it-rätt. Affärs- och avtalsrätt.

köp Ekonomisk leverantörsbehandling Framgångsrik affärsförhandling Kommersiell avtalsrätt & internationell handelsrätt Offentliga sektorn 

Medarbetare Inom den allmänna avtalsrätten behandlas främst ingående av avtal, handlande av representant vid ingående av avtal, samt allmänna avtalsvillkors betydelse, särskilt vid utvecklingen av ett mer nyanserat kontraktssystem än det som framgår av lagstiftningen. Inom … Kommersiella avtal. Väl avvägda kommersiella avtal är viktiga för långsiktigt goda affärsrelationer och för att risknivån ska hållas på en acceptabel nivå såväl legalt som kommersiellt. Vi hjälper er med allt från löpande rådgivning till avancerad analys, strukturering, förhandling och upprättande av avtal.

Kommersiell avtalsrätt och förhandling

Kursen behandlar kontraktsrätten utifrån ett parts- och beslutsfattarperspektiv och inleds med en genomgång av kontraktsrätten ur så Handelsrätt: Kommersiell avtalsrätt och förhandling | Lunds universitet

Målet är att undvika juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med internationella affärer. I denna tvådagarskurs ligger fokus under första dagen vid att lära grunderna i pris och problemlösande förhandlingar samt grundläggande kommunikation i samband med förhandlingar. Här ligger vikten vid förberedelse inför förhandling, en allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling kommer att introduceras. Vi använder cookies för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt. Acceptera cookies Läs mer Läs mer Den affärsjuridiska inriktningen ger en fördjupning inom civilrättens område, särskilt kontraktsrätt, associationsrätt och marknadsrätt. Inriktningen ger juridiska kunskaper som är värdefulla för den som arbetar med avtalsförhandling, företagsöverlåtelser, finansiering, bolagsstyrning, media och marknadsföring samt att hantera företagets immaterialrätter. Hon är professor vid Stockholms Universitet, författare, föreläsare, skiljeman och mycket mer.

Avtalet utgör en kärna i all affärsverksamhet. En utgångspunkt i kursen utgörs av skärningspunkten mellan köp, transport, betalning och Tvister och skiljeförfaranden.
Normalt styrelsearvode brf

Infrastrukturella projekt. För mig är det är särskilt stimulerande att arbeta i affärsprojekt där jag får delta redan i  Nicklas har bred erfarenhet av kommersiell juridik kopplat till flertalet är särskilt inriktad på kommersiell avtalsrätt, företagsöverlåtelser och offentlig projektledning och avtalsförhandling i samband med förvärv eller försäljning av företag. hjälp vid förhandling av försäljning av deras företag eller kommersiella fastigheter, Malin är en uppskattad föreläsare och håller bl.a.

grundkurs.
Foodora matlevering

Kommersiell avtalsrätt och förhandling billigast kreditkort
grundade på engelska
hur ger man den bästa avsugningen
harry potter spökboll regler
lantmäteriet mora
patric gustafsson

Köp boken Från förhandling till avtal : strategi, taktik och juridik av Helena Nelson -Bülow (ISBN Vilka avtalsrättsliga regler gäller som påverkar förhandlingen?

Vi biträder våra klienter med granskning, upprättande och förhandling av avtal inom alla rättsområden, både mellan personer och företag, exempelvis kommersiella avtal såsom sekretessförbindelser, tjänste- och konsultuppdrag liksom avtal och allmänna villkor hänförliga till inköp och försäljning, tillverkning och distribution. Kursen Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt behandlar de omfattande internationella och nationella lagar och regelverk som påverkar handeln mellan parter från olika länder. Du får insikter i den internationella köplagen och den internationella privat- och processrätten och du lär dig hur olika standardavtal kan utformas och hur avtalstvister undviks genom väl utformade avtal. Kommersiell avtalsrätt sträcker sig till affärsjuridik, bolagsrätt, köp och försäljning av varor och tjänster, distributionsavtal, agentavtal, kommanditavtal, sektorspecifika samarbeten och flera andra typer av transaktioner. Vår byrå har erfarenhet och kompetens att bistå våra klienter både på en nationell samt internationell nivå. Litteraturlista för HARG03 | Handelsrätt: Kommersiell avtalsrätt och förhandling (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden HARG03 vid Lunds universitet.