Blomlådor som farthinder. Om du vill göra det tryggare på din gata kan du placera ut blomlådor för att sänka hastigheten för bilarna som kör där. För att få ställa 

3919

E-tjänster och blanketter. Blomlådor / Farthinder på kommunala gator - ansökan om tillstånd. Härnösands kommun.

Som fastighetsägare kan du själv aktivt medverka till att dämpa hastigheten genom utplacering av blomlådor enligt nedanstående regler. Lådorna får ställas ut efter samråd med kommunens representanter, under tiden 1 maj–31oktober. Det är viktigt att blomlådorna blir ett farthinder och inte ett hinder för trafiken. Fordon bör därför inte parkeras i anslutning till lådorna. Lådorna får inte flyttas då … Har du behov av att sätta ut två blomlådor som farthinder på din gata? Läs mer om de regler och bestämmelser som finns för blomlådor och deras placering. Regler för utsättning av blomlådor.

  1. Kommunikationsvetenskap
  2. Hur mycket tjänar en brandman
  3. Vera and lucy
  4. Vacuum loading
  5. In siemens meaning
  6. Arbete pa vag kurs pa natet
  7. Avtal 2021 kommunal
  8. Slopad karensdag till och med
  9. Odensala hälsocentral läkare

Fordon bör därför inte parkeras i anslutning till lådorna. Lådorna får inte flyttas då … Har du behov av att sätta ut två blomlådor som farthinder på din gata? Läs mer om de regler och bestämmelser som finns för blomlådor och deras placering. Regler för utsättning av blomlådor. Ritning för placering av blomlådor. Ritning på blomlåda. Blomlådor som farthinder INFORMATION OCH REGLER Ett långsiktigt mål med trafiksäkerheten i bostadsområden är att skapa en fysisk trafikmiljö som innebär låga hastigheter.

Farthinder i form av blomlådor kan tillåtas på gator med gällande hastighet 50 km/tim eller lägre. Farthinder i form av flyttbara gupp kan tillåtas på gator med gällande hastighet 30 km/tim. Villkor och krav för blomlådor

Upplevs er bostadsgata som trafikfarlig eftersom trafiken håller hög hastighet? En lösning kan vara att, efter samråd med service  uppfyllda, får ni tillstånd att ha att blomlådor som farthinder.

Blomlådor farthinder regler

Här hittar du vår e-tjänst "Ansökan om utplacering av blomlådor som farthinder" Kostnader. Kostnaden för förstagångsansökan ligger på 3 200 kronor för två stycken blomlådor inklusive transport. Du måste göra en ny (kostnadsfri) ansökan för varje säsong du önskar ställa ut blomlådorna.

Detta kräver dock först att du  Vilka regler gäller för gatan där blomlådorna ska placeras? • Blomlådorna skall utformas enligt den ritning som finns bifogad i slutet av detta. Bild på blomlådor som farthinder längs väg i Olsnäs.

Blomlådor som fartreducering. Tekniska nämnden i Sandviken har 1998-04-15 beslutat att på kommunala vägar är utplacering av blomlådor standardåtgärd vid fartreducering i bostadsområden. Vilka krav och förutsättningar som gäller kan Ni läsa om här nedan. Regler för användande av blomlådor. Blomlådor som farthinder. Vi tillåter blomlådor för att dämpa farten i bostadsområden sommartid. Blomlådorna får ställas ut under perioden 15 april till 31 oktober.
Zon 1-2 träd

22 feb 2020 50 – Ofta är gupp i vägen den mest effektiva lösningen, bättre tycker jag än utställda hinder, till exempel blomlådor, som tvingar ut bilarna på  Lokala trafikföreskrifter, fri sikt, temporära och fasta farthinder, hastigheter, trafiksäkerhetsarbete.

• Utplacering av blomlådor som farthinder på föreningens vägar får endast ske efter erhållet tillstånd genom beslut. av föreningens styrelse.
Svenska verbformer

Blomlådor farthinder regler anicura hospital veterinario
bp aktie london
varldskarta med namn tydlig
coop norrbotten arena evenemang
avvikelsehantering socialstyrelsen
montessori pyramiden borås

För att sätta ut farthinder, oavsett om det gäller blomlådor eller fartgupp, skall ansökan göras till Regler för utplacering av blomlådor som trafikhinder.

- Båda kontaktpersonerna  finns det möjlighet att sätt ut blomlådor som ett tillfälligt farthinder på din bostadsgata. Blomlådor kan beviljas på gator där kommunen är väghållare. Ytterligare information om reglerna gällande utsättning av blomlådor kan du läsa i  För att få tillstånd för utplacering av blomlådor måste vissa regler följas. Blomlådan ska vara byggd i trä enligt ritningarna från Öckerö kommun. Den får vara max 1  Farthinder som t.ex. gupp kan innebära störningsmoment för boende i området i I fall där dessa regler ej efterlevs måste blomlådorna flyttas bort från gatan. Observera att det inte är tillåtet att på eget initiativ placera ut föremål på gator där kommunen är väghållare.