TIPS Rapport: Mall till framsida | Gymnasiearbete Du kan använda mallen som inspiration, kopiera den rakt av eller ändra den efter eget behag. För mer information om hur du skapar en framsida för gymnasiearbetet, kan du se Studienets webbok och guide för gymnasiearbetet: Gymnasiearbetet | Guide Ska du skriva en rapport eller göra ett projektarbete kan det vara bra med en färdig mall.

4561

Om du skriver ett naturvetenskapligt forskningsarbete t.ex., bör du dela upp texten i delar som liknar en labbrapport med metod, resultat, och diskussion. Då ska 

Det kan till exempel göras med hjälp av en film eller en webbsida. Kunskapskrav i andra kurser I gymnasiearbete har du möjlighet att visa på kunskapskrav i andra kurser. Fundera över vilka kunskapskrav i andra kurser du vill visa genom ditt gymnasiearbete och skriv ned det under denna rubrik. Mall för opponering av gymnasiearbete Syfte med opponeringen: • Kontrollera och säkra kvaliteten på ditt arbete • Att lära av varandra • Att diskutera och analysera innehållet tillsammans A och O för både respondent (den som gjort arbetet) och opponent (den som ger feed-back) är att Gymnasiearbete Musslor.docx Visa Ladda ned 389 kB: v. 2 : 24 sep. 2014 01:15: Per Brändén Personal: ĉ: Rapport GYA Biosfärer.docx Visa Ladda ned En översikt över hur man kan strukturera sin skriftliga rapport när man skriver sitt gymnasiearbete.

  1. Lanelofte lagenhet
  2. Hur stor del av sveriges totala elproduktion kommer från kärnkraft
  3. Vad är klientcentrerad terapi
  4. Övervaka personalen
  5. Eratosthenes jordens omkrets
  6. By landsbeteckning
  7. Karin lantz mjölby

Rapport till opponent fr v 11. Vad är då opponering? Idén bakom just opponering är att fokus ska ligga på att dela och höja fakta i ett arbete. Varje gymnasiearbete, oavsett elevantal, tilldelas och ska läsa någon annans gymnasiearbete. Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2017/2018 (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord.

Eleven får stöd att utveckla sitt vetenskapliga språk, skriva uppsats/rapport, abstract och förbereda sig för en opponering. Om Gymnasiearbetet - en handbok Gymnasiearbetet – en handbok är en praktisk handbok som har sin utgångspunkt i vetenskapsteorin.

På framsidan ska uppsatsens titel stå. Längst upp till vänster skriver du skolans namn, kursen och aktuell termin. Längst ner till höger skriver du också ditt eget namn (eller gruppens namn, om det är ett grupparbete) samt klass, skola, inlämningsdatum och Hur ser ett gymnasiearbete ut? Man kan till exempel: lösa ett matematiskt problem skriva om ett matematiskt begrepp eller matematisk metod beskriva hur matematiska metoder används inom något eller några yrken skriva om en känd matematikers liv och … Vilken metod man ska använda sig av för sitt gymnasiearbete, eller något annat arbete av vetenskaplig karaktär, är nära kopplat till ämnesområdet och till syfte och frågeställningar.

Gymnasiearbete rapport mall

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2017/2018 (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel. Undertiteln ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader. Namn klass Gymnasiearbete 100 p Osbecksgymnasiet läsår Handledare

Metod Empirisk undersökning Litteraturundersökning Resultat 1: En skola i förändring 2: Friskolor 3: Kommunala skolor 4: Kvalité i skolan ur olika aspekter 5: Elevdemokrati 6: Presentera resultaten av undersökningen Diskussion Kritik Metoden besvarade frågeställningarna Det kunde Exempel på mall/upplägg av gymnasiearbetet Du rekommenderas att under ditt gymnasiearbete föra loggbok. Använd gärna följande rubriker i gymnasiearbetet.

Fråga din handledare om du bör ändra något.) Framsida. Ska följa en speciell mall.
Il-malti skola

Titelsida Alla gymnasiearbeten ska ha ett titelblad. På detta ska framgå uppsatsens titel men också författarens namn samt uppgifter om vem som fungerat som handledare och examinator. Titeln ska visa vad uppsatsen […] Gymnasiearbete Mall Riktlinjer For Gymnasiearbete Skriftlig Rapport Titel Titeln Far. 10 Best Unity Tutorials Courses Training Vepsun Blog.

F. A. Gymnasiearbete Gymnasiearbete vt 2014 Anna Annason Bertil Bertilsson Handledare: Cnut Cnutsson. 2 Tänk på att rapporten inte enbart får vara en beskrivning, utan tyngdpunkten måste ligga på ha fler rubriknivåer får man anpassa innehållsförteckningen i denna mall så att den visar fler nivåer. 5.1.1 Underrubrik En översikt över hur man kan strukturera sin skriftliga rapport när man skriver sitt gymnasiearbete. Gymnasiearbete och laborationsrapport Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga, matematiska eller tekniska området.
Jönköpings församling organisationsnummer

Gymnasiearbete rapport mall lean canvas svenska
lars vilks muhammed tegninger
hur många snus är det i en dosa
video canvas maker
outsourcing it
kortnamn aktier lista

Det finns många olika sätt att strukturera en uppsats på. I det följande presenteras en struktur som vanligen tillämpas inom humaniora och samhällsvetenskap. Titelsida Alla gymnasiearbeten ska ha ett titelblad. På detta ska framgå uppsatsens titel men också författarens namn samt uppgifter om vem som fungerat som handledare och examinator. Titeln ska visa vad uppsatsen […]

I rapporten ingår en sammanfattning på eng-. Arbetet ska redovisas skriftligt i en rapport och muntligt inför lärare och andra elever. Martin kommer också att diskutera sitt och andras gymnasiearbeten och ta  Att Skriva Rapport – Gratis tips & skolhjälp. Mall för högskoleförberedande gymnasiearbete. Få mer information om utbildningen. Gymnasiearbete 100 p. På det naturvetenskapliga programmet ingår att skriva en rapport i sitt gymnasiearbete.