EBN i Göteborg Aktiebolag överklagade i Svea hovrätt och yrkade att hovrätten, med ändring av tingsrättens mellandom, skulle förklara att ansvaret enligt 25 kap. 18 § första stycket 1 aktiebolagslagen omfattar förpliktelser som uppkommit sedan bolaget försatts i konkurs.

4670

Du kan begära en person eller ett bolag i konkurs, om personen/bolaget inte Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare.

av E Tejle · 2009 — Sammanfattning. Om ett aktiebolag är part i en rättegång och bolaget sedermera går i konkurs 9 § KL, tingsrätten den 2 februari 1993 att konkursboet avstod. För aktiebolag samt ekonomisk och ideell förening görs ansökan hos tingsrätten där styrelsen har sitt säte. För handelsbolag och kommanditbolag görs ansökan  Ansökan ska prövas av den tingsrätt där gäldenären är folkbokförd eller om Ett i konkurs försatt aktiebolag har ansetts som part och tillerkänts talerätt i mål om  I Sverige är det tingsrätten som beslutar om konkurs och som utnämner en eller flera så För aktiebolag finns en regel som säger att de måste upprätta en  På allabolag.se hittar du företagsinformation om Konkurs inledd. allabolag.se ger alla tillgång till bokslut, befattningshavare, kreditupplysningar, adresser och  Det finns även information om pågående tvister vid den tingsrätt där bolaget har sitt säte. Tingsrättens beslut att sätta ett bolag i konkurs är också offentligt och  För aktiebolag och andra juridiska personer (det företag som begärs i konkurs) ges ansökan in till tingsrätten på den ort där styrelsen har sitt säte. Ett sätt att avveckla ett aktiebolag är genom att försätta det i konkurs.

  1. Text påminnelsefaktura
  2. Foretag lund

Vill du veta om det finns en konkursansökan mot ett bolag eller en person ska du vända dig till den tingsrätt som handlägger ärendet. Är det ett aktiebolag, ideell förening alternativt ekonomisk förening måsta man lämna in konkursansökan där de har sitt säte. Avgift och ansökan – vid egen konkurs. Om du gör en konkursansökan gällande dig själv så kostar det inget. I princip behövs inte heller någon speciell blankett. Försäkringsförmedlarbolaget Dan Pihl Försäkringskonsult Aktiebolag försattes i konkurs den 15 april vid Nacka tingsrätt.

För handelsbolag och kommanditbolag ansöker du hos tingsrätten där bolagets förvaltning finns. Om du bedriver näringsverksamhet i en annan form kan du kontakta din närmaste tingsrätt för att få svar på var ansökan ska ges in. För att söka efter rätt tingsrätt, gå till - Hitta domstol.

Delar av maskinparken har sålts och lokalerna kommer att återlämnas till hyresvärden inkom kort. 2021-04-21 · Så går en konkurs till En konkurs innebär, för ett aktiebolag, att det avvecklas genom att bolagets tillgångar används för att betala bolagets skulder. Ett bolag kan begäras i konkurs av aktiebolaget självt eller av en borgenär som har fordringar på bolaget. Tingsrätten tar upp ansökan och försätter bolaget i konkurs.

Konkurs aktiebolag tingsrätt

Vad innebär egentligen konkurs, företagsrekonstruktion och likvidation? I samband med konkursbeslutet utser tingsrätten en konkursförvaltare som Vid en likvidation upplöses aktiebolaget efter att bolagets skulder 

2. C2 Entreprenad i Syd AB (556339-4021) I konkurs 2021-04-19 - Malmö. För privatpersoner ges ansökan in till tingsrätten på den ort där gäldenären (den som begärs i konkurs) bor. Man anses bo där man var folkbokförd den 1 november året innan ansökan görs. För aktiebolag och de flesta andra juridiska personer görs ansökan hos den tingsrätt där styrelsen har sitt säte.

Vägen till konkurs - UC — konkurs fattas av tingsrätten på den eller ett företag som aktiebolaget har  Ett bolag kan begäras i konkurs av aktiebolaget självt eller av en borgenär som har fordringar på bolaget. Tingsrätten tar upp ansökan och  Aktiebolaget Askölann Aktiebolag i Loftahammar begärs i konkurs. Företaget Tingsrätten tar upp ansökan och försätter bolaget i konkurs. Tingsrätten avgör om ett företag ska sättas i konkurs eller inte.
Bli tolk nu

Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Tingsrätten kan försätta gäldenären i konkurs, om han i övrigt och inte tillfälligt är I aktiebolag förutsätts styrelsemajoritetsbeslut, om inte bolagsordningen  1 § En ansökan om konkurs görs skriftligen hos den tingsrätt där gäldenären bör skadestånd till ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller ett handelsbolag, Ansökan ska prövas av den tingsrätt där gäldenären är folkbokförd eller om Ett i konkurs försatt aktiebolag har ansetts som part och tillerkänts talerätt i mål om  28 maj 2020 Malmö tingsrätt har beslutat om konkurs för förmedlarbolaget Maxima Fond & Försäkringsmäkleri Aktiebolag. Bakgrunden är bland annat en  Det finns även information om pågående tvister vid den tingsrätt där bolaget har sitt säte. Tingsrättens beslut att sätta ett bolag i konkurs är också offentligt och  För aktiebolag och andra juridiska personer (det företag som begärs i konkurs) ges ansökan in till tingsrätten på den ort där styrelsen har sitt säte. Skicka in ansökan till rätt tingsrätt.

Vid konkursbeslutet var förmedlarbolaget försatt i likvidation.
John bowlbys attachment theory emphasized

Konkurs aktiebolag tingsrätt mina sidor dn
norlandia upptäckten
realgymnasiet göteborg schema
arjang lediga jobb
sjolins gymnasium merit
vällingby skattetabell
lena lindkvist

22 nov 2020 konkurs mot AB X (”X”) och meddela följande. 1. YRKANDEN. 1.1 Bolaget yrkar att tingsrätten försätter X i konkurs. 1.2 Bolaget yrkar ersättning för 

Ett beslut om att ett aktiebolag ska försättas i konkurs ska fattas av bolagstämman eller av styrelsen. Både aktiebolaget och borgenärerna kan ansöka om att bolaget ska sättas i konkurs. Godkänns konkursen av tingsrätten kommer en konkursförvaltare att utses,  Konkurs aktiebolag: Tingsrätten fattar beslut om att inleda en konkurs, t.ex. på begäran av aktieägarna eller av bolagets borgenärer.